Levande Filter nyheter


+
Levande Filter renar luften i bilverkstad

Miniregnskog renar verkstaden

Det luktar inte bilverkstad inne hos Carstedts på Ersboda. Luften renas, syresätts och återfuktas med ”regnskogar i miniatyr”, Levande Filter. Nu exporteras systemet till Kinas storstäder. Carstedts i Greenzone på Ersboda har haft de speciella luftfiltren allt sedan starten 1999. Idag finns 17 filter, ”regnskogar” med gröna växter i glaslådor runt om i lokalerna. – Det är det bästa vi har i det här bygget. Vi har väldigt bra inomhusluft och låg sjukfrånvaro tack vare det här, säger platschefen Pär Wennberg. På fredagen hade han besök av Gao Si, chef för Svenska miljöforskningsinstitutets IVL:s kontor i Peking, och hennes kol- lega Chang Cheng. De har tecknat ett avtal med svenska företaget Levande Filter som innebär att dörren öppnas till Kina.

– Det finns stora möjligheter och en enorm marknad i Kina. Behoven är stora av produkter som förbättrar miljön, säger Gao Si. Hon berättar att IVL kommer att ha partners i Kina som tillverkar luftfiltren på plats. – Från början blir det inte i hela Kina utan vi kommer att välja en eller två storstäder som har allvarliga problem med luftkvaliteten. Sedan vill vi sprida det så mycket som möjligt, men inte för snabbt. Peking blir en av städerna där Levande Filter kommer att installeras för att förbättra inomhusmiljön. VK följer med på en rundvandring hos Carstedts. Luften inne i bilverkstaden är anmärkningsvärt frisk. Det luktar inte bilverkstad. Olle Bergseije, ägare och vd till Levande Filter, är entusiastisk. – Genom att kopiera de biologiska systemen kan vi få friskare människor. Problem med astma och allergier kan minskas rejält. Dessutom minskar filtren uppvärmningskostnaderna genom att filtren renar, syresätter och återfuktar luften. – Vi behöver inte ta in förorenad kall luft utifrån, säger Olle Bergseije.

Västerbottens-kuriren 2015

‹ Gå tillbaka


LEVANDE FILTER HOS VÅRA KUNDER

Stacks Image 1035
play1

Levande Filter i Njurunda kyrka

Efter flera renoveringar i Njurunda Kyrka fick man problem med varm luft precis under taket och kall luft som stod still efter golvet. Isbildning på det gamla taket och stora energikostnader till följd av att luften stod helt still i kyrkan blev ett stort problem och kyrkans värdefulla föremål utsattes för inomhusklimat som inte gick att påverka.
thex Created with Sketch.

Levande Filter i Njurunda kyrka

Stacks Image 1044
play1

Levande Filter hos Molin Bil

En av norrlands nyaste och mest miljövänliga byggnad har uppförts i Sundsvall hos återförsäljaren av BMW, Molin Bil i Sundsvall AB.
Låg energiförbrukning, återanvändning av tvätthallens vattensystem, rätt material i byggkonstruktionen m.m. har varit prioriterat vid projekteringen av bilhallen. Eftersom nybygda fastigheter ofta har problem med damm och partiklar var installationen av Levande Filter helt nödvändig.
thex Created with Sketch.

Levande Filter hos Molin Bil

Stacks Image 1053
play1

Levande Filter hos Berendsen

Berendsen tar stort ansvar för den egna personalens hälsa och har installerat flera lösningar för damm- och partikelrening i sin lokal belägen i Skönsberg utanför Sundsvalls centrum.
När Berendsen installerade Levande Filter sjönk halten av flyktiga dammpartiklar med hela 67 procent i lokalen där golvmattor hanteras.
thex Created with Sketch.

Levande Filter hos Berendsen

Stacks Image 1062
play1

Denise blev frisk från astma med Levande Filter

Det var en trött och hjälplös liten tjej som kom in på Sundsvalls sjukhus tillsammans med mamma Ingela. När vården inte kunde hjälpa Denise med sin allt mer allvarliga astma kontaktade hennes morfar Levande Filter för installation i Denises sovrum.
thex Created with Sketch.

Denise blev frisk från astma med Levande Filter

Loading...

SÅ FUNGERAR LEVANDE FILTER

Levande filter
Levande filter
Levande filter
Levande filter
Levande filter
Levande filter

ETT URVAL AV FÖRETAG SOM ANVÄNDER LEVANDE FILTER

Njurunda Elit & Miljöbygg AB | Mejselvägen 9 | 853 50  Sundsvall