Levande Filter nyheter


+
Levande Filter är klimatsmart och sparar energi i Njurunda Kyrka. Foto Joakim Söderberg, Junide AB

Klimatsmart och energieffektiv kyrka i Njurunda med Levande FilterDen gamla oljepannan med utsläpp av partiklar och föroreningar är ett minne blott. Numera värms kyrkan upp med en kraftfull bergvärmepump och nya energibrunnar på baksidan av kyrkan. Ny elmatning till kyrkan är dragen och inne i kyrkan bidrar Levande Filter till att optimera inomhusklimatet med exakt rätt temperatur och luftfuktighet för att spara energi och samtidigt bevara kulturklassade föremål i kyrkan. Luften som tidigare stod helt still upplevs nu som fräsch och värmen som tidigare gick rakt upp under innertaket vilket gav isbildning på yttertaket leds nu effektivt ned tillbaka och skapar naturlig golvvärme i kyrkan ovanför de breda golvplankorna. Projektet har genomförts med en målsättning att bevara kulturvärden i kyrkan och inte göra ingrepp på arkitekturen i en av Sveriges absolut vackraste kyrkor. Och med de vackra Levande Filtren längs ytterväggarna förstärks den kyrkliga andan med värme och ljus tillsammans med tropiska växter. Värdena på luftfuktighet och temperatur avläses via en app i mobiltelefonen vilket underlättar rejält för vaktmästarna inom Njurunda församling som nu inte längre behöver åka bil upp till kyrkan från kontoret utan kan lugnt överblicka status på inomhusklimatet digitalt. Anläggningen är unik av sitt slag i världen och tanken är att projektet ska uppvisas för andra kyrkor eller k-märkta byggnader som vill energieffektivisera och uppnå regeringens uppställda klimatmål för drift och energi av byggnader. Med den stabila nivå på luftfuktigheten som nu är i kyrkan bevaras träskulpturerna och orglarna på ett unikt sätt. Besökarna har nu möjlighet att komma till kyrkan och andas en otroligt bra luft, samtidigt gör det att växterna kan leva och växa. Vi behöver växterna och växterna behöver oss besökare. Här kan vi sitta och njuta av hur vackert det blev och andas den friska luften säger kyrkoherde Olof Lönneborg och det är ju fantastiskt att vi kan sänka energikostnaderna med över 50% med dessa vackra filter. I den stora renoveringen har kyrkan även fått nytt tak, ny puts, energiglas i fönstren och ett inglasat dopkapell inne i kyrkan.

Ducatus 4 2017

‹ Gå tillbaka


LEVANDE FILTER HOS VÅRA KUNDER

Stacks Image 1035
play1

Levande Filter i Njurunda kyrka

Efter flera renoveringar i Njurunda Kyrka fick man problem med varm luft precis under taket och kall luft som stod still efter golvet. Isbildning på det gamla taket och stora energikostnader till följd av att luften stod helt still i kyrkan blev ett stort problem och kyrkans värdefulla föremål utsattes för inomhusklimat som inte gick att påverka.
thex Created with Sketch.

Levande Filter i Njurunda kyrka

Stacks Image 1044
play1

Levande Filter hos Molin Bil

En av norrlands nyaste och mest miljövänliga byggnad har uppförts i Sundsvall hos återförsäljaren av BMW, Molin Bil i Sundsvall AB.
Låg energiförbrukning, återanvändning av tvätthallens vattensystem, rätt material i byggkonstruktionen m.m. har varit prioriterat vid projekteringen av bilhallen. Eftersom nybygda fastigheter ofta har problem med damm och partiklar var installationen av Levande Filter helt nödvändig.
thex Created with Sketch.

Levande Filter hos Molin Bil

Stacks Image 1053
play1

Levande Filter hos Berendsen

Berendsen tar stort ansvar för den egna personalens hälsa och har installerat flera lösningar för damm- och partikelrening i sin lokal belägen i Skönsberg utanför Sundsvalls centrum.
När Berendsen installerade Levande Filter sjönk halten av flyktiga dammpartiklar med hela 67 procent i lokalen där golvmattor hanteras.
thex Created with Sketch.

Levande Filter hos Berendsen

Stacks Image 1062
play1

Denise blev frisk från astma med Levande Filter

Det var en trött och hjälplös liten tjej som kom in på Sundsvalls sjukhus tillsammans med mamma Ingela. När vården inte kunde hjälpa Denise med sin allt mer allvarliga astma kontaktade hennes morfar Levande Filter för installation i Denises sovrum.
thex Created with Sketch.

Denise blev frisk från astma med Levande Filter

Loading...

SÅ FUNGERAR LEVANDE FILTER

Levande filter
Levande filter
Levande filter
Levande filter
Levande filter
Levande filter

ETT URVAL AV FÖRETAG SOM ANVÄNDER LEVANDE FILTER

Njurunda Elit & Miljöbygg AB | Mejselvägen 9 | 853 50  Sundsvall