Forskning

Under 80- och 90-talen pågick forskning inom NASA om växters förmåga att rena luften från föroreningar och omvandla koldioxid till syre genom fotosyntesen. Professor Wolwerton utvecklade en teknik som integrerade luftflöden med speciella tropiska växter samt artificiellt ljus och vatten.

Resultaten var förbluffande då de flesta luftburna kemikalierna och partiklarna reducerades i hög grad och man ville sedan gå vidare med systemen till sina rymdstationer och flera anläggningar byggdes därefter innan nedrustningen infann sig på 2000-talet.

Den svenska professorn Lars Thofeldt patenterade tekniken i Sverige som NASA tidigare så framgångsrikt forskat om, utvärderat och byggt för den egna verksamheten. Flera stora anläggningar byggdes i Sverige, bland annat på Sundsvall Timrå Airport, kommunhuset i Örnsköldsvik och "kretsloppsbyn" Green Zone i Umeå. Samtliga dessa installationer är fortsatt i drift och är nu uppgraderade med modern teknik efter nästan 20 år och fungerar som Technical Visits för den svenska ventilationsmarknaden.

2014 tog entreprenören Hans Olof Bergseije in nya ägare och började med att utveckla tekniken och produkterna till vad de är idag. Snygga designade möbler eller stilrena glasmoduler med mycket effektiv integrerad luftrening har skapat en stor efterfrågan på den svenska marknaden med installationer från Umeå i norr till Ystad i söder. Företaget Levande Filter i Sverige AB har också inlett samarbete med IVL (Svenska Miljö Institutet) och man har både varumärkesskydd samt patentskydd i Kina för en framtida satsning på internationell marknad.

Flera uppmärksammade tester och många nya effektiva kundinstallationer de senaste åren gör att företaget ser en allt större marknad där efterfrågan är stor på en teknik som är den enda patenterade i världen.

Företaget har ambitioner att växa från nuvarande kostym till att vara ledande inom de nordiska länderna som steg ett och en internationalisering som steg två.

Patent

Patent för Levande Filter är registrerade och godkända i följande länder:

  • Sverige
  • Norge
  • Finland
  • Tyskland
  • USA

En ny patentansökan har lämnats in för den kinesiska marknaden under 2017 tillsammans med IVL (Svenska Miljö Institutet). Avtal är tecknat med IVL om att producera och sälja produkten till alla länder i världen. Varumärkesskydd finns i Europa samt Kina. Under de senaste 4 åren har företaget bedrivit forskning och tester tillsammans med IVL (Svenska Miljö Institutet) i Kina och Stockholm, samtidigt har forskning och utveckling bedrivits i Sverige med Mittuniversitetet ( MIUN) i Sundsvall. För mer information om patent och oberoende tester av Levande Filter kontakta utvecklingschef Simon Loden under formuläret kontakt.

LEVANDE FILTER HOS VÅRA KUNDER

Stacks Image 515
play1

Levande Filter i Njurunda kyrka

Efter flera renoveringar i Njurunda Kyrka fick man problem med varm luft precis under taket och kall luft som stod still efter golvet. Isbildning på det gamla taket och stora energikostnader till följd av att luften stod helt still i kyrkan blev ett stort problem och kyrkans värdefulla föremål utsattes för inomhusklimat som inte gick att påverka.
thex Created with Sketch.

Levande Filter i Njurunda kyrka

Stacks Image 524
play1

Levande Filter hos Molin Bil

En av norrlands nyaste och mest miljövänliga byggnad har uppförts i Sundsvall hos återförsäljaren av BMW, Molin Bil i Sundsvall AB.
Låg energiförbrukning, återanvändning av tvätthallens vattensystem, rätt material i byggkonstruktionen m.m. har varit prioriterat vid projekteringen av bilhallen. Eftersom nybygda fastigheter ofta har problem med damm och partiklar var installationen av Levande Filter helt nödvändig.
thex Created with Sketch.

Levande Filter hos Molin Bil

Stacks Image 533
play1

Levande Filter hos Berendsen

Berendsen tar stort ansvar för den egna personalens hälsa och har installerat flera lösningar för damm- och partikelrening i sin lokal belägen i Skönsberg utanför Sundsvalls centrum.
När Berendsen installerade Levande Filter sjönk halten av flyktiga dammpartiklar med hela 67 procent i lokalen där golvmattor hanteras.
thex Created with Sketch.

Levande Filter hos Berendsen

Stacks Image 542
play1

Denise blev frisk från astma med Levande Filter

Det var en trött och hjälplös liten tjej som kom in på Sundsvalls sjukhus tillsammans med mamma Ingela. När vården inte kunde hjälpa Denise med sin allt mer allvarliga astma kontaktade hennes morfar Levande Filter för installation i Denises sovrum.
thex Created with Sketch.

Denise blev frisk från astma med Levande Filter

Loading...

SÅ FUNGERAR LEVANDE FILTER

Levande filter
Levande filter
Levande filter
Levande filter
Levande filter
Levande filter

ETT URVAL AV FÖRETAG SOM ANVÄNDER LEVANDE FILTER

Njurunda Elit & Miljöbygg AB | Mejselvägen 9 | 853 50  Sundsvall