Levande Filter® är en svensk patenterad teknik som till en början togs fram av NASA.

Med Levande Filter® omvandlas koldioxid till syre i er inomhusmiljö. 

Partiklar damm samt övriga föroreningar reduceras kraftigt i inandningsluften vilket bidrar till att skapa en optimal inomhusmiljö på alla arbetsplatser.
Med Levande Filter® sänks energiförbrukningen rejält då mindre kall luft behöver värmas upp på vintern, eller varm luft kylas ned på sommaren.
Levande Filter® klimatkompenserar fastigheten då Co2 (koldioxid) tas upp i filtrets växtzoner och där omvandlas till frisk syrerik inomhusluft.